Интерактивно учење азбуке

 

 

Кликни овде за АПЛИКАЦИЈУ.

Ова апликација осмишљена је за комбиновано интерактивно учење датог слова, његовог изговора, повезивање слова са речју и њеним значењем  и визуелног препознавања малог и великог штампаног слова.
Да би дете чуло назив слова потребно је да кликне мишом на карту на којој је написано слово. У средини, између карте са малим и великим словом налази се анимирана илустрација која представља именицу која почиње на дато слово. Преласком миша преко анимације чује се звук који је за њу карактеристичан. Испод анимације налази се написана реч са видно назначеним почетним словом. Преласком миша преко исте дете ће чути изговор дате именице.
(Код мобилних и таблет уређаја за све функције користити клик).
У доњим угловима налазе се два изборника групе слова (А-М, Н-Ш) који читаву азбуку дели на две групе ради лакшег управљања апликацијом.
Стрелицама са леве и десне стране слова се померају по жељи. Слова се аутоматски смењују у одређеном интервалу по отварању апликације све до тренутка када се први пут кликне на једну од стрелица и тако се прелази на мануелно померање слова напред-назад.